Razpis za 3. skupino druge generacije podjetnih idej PONI LUR

10. junij 2024

Občina Domžale je članica Regijske razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR). Tudi posameznice in posamezniki iz Občine Domžale z inovativnimi in naprednimi podjetniškimi idejami vabljeni k prijavi v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR). Ta vam nudi 4 mesečno zaposlitev, v okviru katere boste odo tekom usposabljanja osvojili vsa potrebna znanja in veščine za uspešen in učinkovit razvoj svoje ideje ter zagon novega podjetja. Tokrat bo priložnost dobilo 11 oseb.

V okviru projekta PONI LUR Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) zagotovi podporno podjetniško okolje, v času zaposlitve pa se pod mentorstvom različnih strokovnjakov in uspešnih podjetnikov udeleženci izobražujejo na področju podjetništva. Program je osredotočen na znanja, ki so nujno potrebna za samostojno podjetniško pot; vse od razvoja poslovne ideje do izdelave poslovnega modela in načrta, marketinških in promocijskih aktivnosti, poslovne komunikacije, upravljanje z IKT, pridobivanje virov financiranja, osnovna pravna ter finančna znanja ipd. Zagotovljena je tudi vsa potrebna fizična infrastruktura po principu co-workinga.

Razpis, objavljen na spletni strani www.rralur.si, je odprt vse do 5. avgusta 2024. Na razpisu izbrani udeleženci bodo z delom pričeli predvidoma 1. septembra 2024.

V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost ali stopnjo izobrazbe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v eni od 25 občin Ljubljanske urbane regije ter da lahko pred pričetkom podpišejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas štirih mesecev. To pomeni, da morajo biti na dan vključitve brez statusa zaposlitve, študenta, idr.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak delovni dan do vključno 2. 8. 2023 med 9.00 in 12.00, na telefonski številki 01 306 19 38 oz. elektronski pošti poni@rralur.si.